6-22230-DMG

node-superagent/3.8.2 [108.222.132.59]
/cm/v1/score/6/22230/fffd4c1227bff581e168c281bf3e16e7553f92c9373335cfb870f45293424dee5b355b17f811e38a04b252ef62a2f64ec921a8cb6b376cbb77d9bf53b47fe304